Il-Fondazzjoni għall-Aċċessibilta’ tat-Teknoloġija Informatika (Foundation for Information Technology Accessibility – FITA) hija d-difensur u l-koordinatur prinċipali biex it-teknoloġija tal-komunikazzjoni tal-informatika (ICT) tkun aċċessibbli għall-persuni b’diżabbiltà u ċ-ċittadini anzjani fil-gżejjer Maltin. Is-servizzi tagħna jgħinu lill-individwi b’diżabbiltà u liċ-ċittadini anzjani fis-selezzjoni, l-akkwist jew l-użu ta’ teknoloġija assistiva li hija intenzjonata biex tmantni jew ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-individwu.

Il-funzjoni prinċipali tal-FITA hija li tiggwida organizzazzjonijiet fl-implimentazzjoni tal-aċċessibbiltà għall-ICT u tipprovdi appoġġ lil individwi b’diżabbiltà u ċittadini anzjani biex jegħlbu jew iwarrbu ostakli għall-edukazzjoni u l-impjiegi permezz tal-ICT. Permezz tal-awtonomizzazzjoni u l-inklużjoni soċjali, il-persuni b’diżabbiltà u ċ-ċittadini anzjani ma jeħtiġux li jiddependu ħafna fuq l-appoġġ tal-familja u tal-istat. Billi niżguraw li jittieħdu l-passi xierqa biex jiġi minimizzat id-distakk diġitali, aħna nimmiraw biex l-individwi jkunu jistgħu jikkontribwixxu b’mod produttiv fis-soċjetà u l-ekonomija.

Il-Fondazzjoni għall-Aċċessibbiltà għat-Teknoloġija Informatika (FITA) twaqqfet fl-2000 mill-Aġenzija Maltija tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (Malta Information Technology Agency – MITA) u l-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b’Diżabbiltà (CRPD) bil-mira li tindirizza d-distakk diġitali u l-awtonomizzazzjoni tal-persuni b’diżabbiltà u ċ-ċittadini anzjani biex jagħmlu l-użu l-aktar effettiv tat-teknoloġija tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni (ICT).

Il-Viżjoni Tagħna

FITA – Il-Fondazzjoni għall-Aċċessibbiltà tat-Teknoloġija Informatika tagħti importanza lill-impjegati tagħha billi tagħtihom is-setgħa jiksbu Servizz ta’ Eċċellenza indirizzat liċ-ċittadini anzjani u lill-persuni b’diżabbiltà kollha. Billi taħdem sabiex it-teknoloġija ssir aċċessibbli u tista’ tintlaħaq minn kulħadd, il-Fondazzjoni tiżgura attenzjoni ugwali, inklużività u motivazzjoni relatati mat-titjib tal-istil tal-ħajja bl-użu tal-ICT.

Il-Missjoni Tagħna

Li nħarrġu u nagħtu s-setgħa lil ċittadini anzjani u persuni b’diżabbiltà fl-użu tal-ICT, biex jinħoloq ambjent li jagħti s-setgħa sabiex tali persuni jiġu pprovduti b’opportunitajiet indaqs.

Il-Valuri Tagħna

Aħna nemmnu f’impenn għal eċċellenza dejjem għaddej, titjib kontinwu permezz tar-riċerka, għajnuna effettiva f’kull ħin, u ekwità ta’ servizz imwettaq b’diliġenza dovuta, rispett, responsabbiltà u integrità.

L-uffiċċju tal-FITA huwa bbażat f’Onda Business Centre, Level 3, Triq Aldo Moro, il-Marsa.

Il-persunal tal-FITA jikkonsisti primarjament f’individwi li huma ferm awtonomizzati. Kull wieħed jiffoka fuq l-oqsma ta’ responsabbiltà rispettivi tiegħu, huma madankollu jibbenefikaw minn ħidma soda f’tim, fejn kulħadd jikkontribwixxi skont l-aħjar kapaċitajiet tiegħu jew tagħha. Dan il-mudell ta’ ħidma huwa dduplikat fuq skala akbar mal-operazzjonijiet kollha tal-FITA, fejn in-networking mal-industrija, l-entitajiet pubbliċi u l-NGOs għandu rwol importanti fl-implimentazzjoni tal-għanijiet u l-objettivi tal-FITA permezz ta’ inizjattivi u servizzi tanġibbli.

Illum il-ġurnata, il-FITA xorta twettaq ir-rwol oriġinali tagħha bħala ċentru ta’ eċċellenza bbażat fuq ir-riċerka, fejn tippromwovi l-użu tal-ICT u t-teknoloġija assistiva. Madankollu, sabiex nipprovdu soluzzjoni olistika biex innaqqsu d-distakk diġitali, aħna ngħinu wkoll organizzazzjonijiet oħra permezz ta’ għadd ta’ servizzi u inizjattivi. Fil-qalba tal-attivitajiet tal-FITA hemm is-servizzi taċ-Ċertifikazzjoni tal-Aċċessibbiltà għall-ICT u l-Konsulenza għal ICT Assistiva.

Is-Servizzi Tagħna

Helpdesk:

Id-dipartiment tal-Helpdesk tagħna jgħin jidentifika u jassisti klijenti bi kwalunkwe problema li l-klijenti tagħna jista’ jkollhom dwar it-Teknoloġija. Dan l-appoġġ huwa possibbli permezz ta’ rispons għal talbiet bit-telefown fejn jistgħu jimmaniġġjaw mistoqsijiet dwar problemi bl-ICT.

Il-klijenti jistgħu jsaqsu l-mistoqsijiet tagħhom billi jċemplu n-numri tat-telefown tagħna 22768008/22768019.

Outreach:

Id-dipartiment tal-Outreach huwa ddedikat biex jipprovdi l-ogħla kwalità ta’ servizz lill-klijenti tagħna. It-tim tagħna ta’ membri tal-persunal professjonali huwa ferm imħarreġ u għandu esperjenza biex jipprovdi assistenza lill-klijenti kemm fl-uffiċċju tagħna kif ukoll fuq il-post. Aħna nifhmu li bosta mill-klijenti tagħna għandu mnejn ma jkunux jistgħu jiġu fl-uffiċċju tagħna għall-assistenza, u għalhekk aħna noffru żjarat fid-dar. Barra minn hekk, aħna stabbilixxejna ftehim ta’ kollaborazzjoni mal-Kunsilli Lokali u entitajiet oħra biex nipprovdu s-servizzi tagħna fil-binjiet tagħhom. B’hekk aħna nkunu nistgħu niltaqgħu mal-klijenti f’ambjent komdu u konvenjenti u nipprovdulhom l-assistenza li jeħtieġu. Aħna nistinkaw biex niżguraw li l-klijenti tagħna jkunu pprovduti bir-riżorsi u l-appoġġ li jeħtieġu biex jirnexxu.

Il-klijenti jistgħu jagħmlu appuntamenti magħna billi jċemplu n-numri tat-telefown tagħna 22768008/22768019 jew jibgħatulna email fuq info@fitamalta.eu.

Taħriġ:

Id-dipartiment tat-taħriġ imexxi sessjonijiet ta’ taħriġ rigward ħiliet fit-teknoloġija lil persuni b’diżabbiltà u lil persuni anzjani. Dawn il-korsijiet huma mfassla biex jgħinu lil dawn il-persuni jiksbu dawk il-ħiliet fit-teknoloġija li huma jistgħu jużaw biex isiru indipendenti fil-ħajja ta’ kuljum tagħhom. Dawn il-korsijiet bħalissa qed isiru fuq il-post fl-uffiċċju tagħna fil-Marsa u fl-uffiċċji ta’ ċerti kunsilli lokali. L-iskeda tas-sessjonijiet ta’ taħriġ se tiġi ppubblikata u aġġornata regolarment permezz tal-media soċjali tagħna u s-sit web tagħna.

Riċerka:

Permezz tad-dipartiment tar-riċerka, l-impjegati tal-FITA jkunu jistgħu jinżammu aġġornati dwar kwalunkwe bidla fis-software u l-hardware. Permezz tar-riċerka dejjem għaddejja, tiġi ggarantita assistenza lil dipartimenti oħrajn li jistgħu jgħaddu bosta mistoqsijiet li tirċievi l-FITA. Għaldaqstant, aħna nistgħu nirrakkomandaw l-aħjar modi biex intejbu l-ħajjiet tal-klijenti tagħna.

Informazzjoni ta’ Kuntatt:

Numru tat-Telefown: 22768008 / 22768019

Email: info@fitamalta.eu

Facebook: https://www.facebook.com/fitamalta.eu

Instagram: https://www.instagram.com/fitamalta/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/foundation-for-information-technology-accessibility/

Twitter: https://twitter.com/fita_malta

Indirizz: Onda Business Centre, Level 3, Triq Aldo Moro, Il-Marsa.

Skip to content